Användarvillkor

Allmänna villkor

Hälsapro Medicininfos användarvillkor utgör grunden för användningen av vår webbplats och de tjänster vi erbjuder. Användningen av Hälsapro Medicininfo är villkorad av acceptansen av dessa villkor i deras helhet. Genom att använda vår webbplats bekräftar du att du har läst, förstått och går med på att följa dessa villkor. Det är viktigt att du regelbundet ser över dessa villkor då de kan uppdateras eller modifieras utan föregående information. Om du inte godkänner dessa villkor bör du inte använda Hälsapro Medicininfos tjänster eller webbplats.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller ta bort innehåll på webbplatsen, inklusive dessa användarvillkor, utan att meddela detta i förväg. Det ligger i användarens ansvar att hålla sig uppdaterad om eventuella ändringar. Vid eventuella uppdateringar förutsätts att du som användare accepterar de nya villkoren genom fortsatt användning av webbplatsen. Vi är inte ansvariga för några direkta eller indirekta skador som kan uppkomma som följd av användning eller oförmåga att använda webbplatsen eller dess innehåll.

Användning av information

Den information som tillhandahålls på Hälsapro Medicininfo är avsedd som allmän vägledning och får inte betraktas som medicinsk rådgivning. Innehållet på webbplatsen är inte avsett att ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Alltid konsultera kvalificerad hälsovårdspersonal med frågor du kan ha angående ett medicinskt tillstånd, inte förlita dig enbart på informationen som tillhandahålls här. Hälsapro Medicininfo tar inget ansvar för beslut som görs baserade på informationen på denna webbplats.

Vår webbplats kan innehålla användarskapade inlägg och/eller åsikter, och dessa åsikter är uteslutande författarens och representerar inte nödvändigtvis Hälsapro Medicininfos åsikter. Vi tar inget ansvar för sådana inlägg och åsikter. Vidare tar vi inget ansvar för innehållet på andra webbplatser som vi eventuellt länkar till. Länkarna tillhandahålls endast som en service för användarna och innebär inte ett godkännande av det länkade innehållet.

Immateriella rättigheter

Allt material, inklusive text, grafik, logotyper, och övrig information på Hälsapro Medicininfo är skyddade av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter och ägs av oss eller våra licensgivare. Användare får ladda ner och skriva ut material från vår webbplats för personligt, icke-kommersiellt bruk. Användning av material i annat syfte, inklusive kopiering, reproduktion, modifiering, distribution, överföring, sändning, publicering, licensiering, överföring eller försäljning av något material utan vår skriftliga tillstånd är strängt förbjudet.

Alla varumärken och varunamn som framkommer på webbplatsen tillhör sina respektive ägare och får inte användas utan tillstånd från varumärkesinnehavaren. Obehörig användning av materialet kan utgöra brott mot upphovsrätt, varumärkesrätt eller andra lagar och kan resultera i civilrättsliga eller brottsliga påföljder.

Kontaktinformation

Om du har några frågor angående dessa användarvillkor eller någon annan del av Hälsapro Medicininfo, är du välkommen att kontakta webbplatsens ägare, Vilhelm Almström, via e-post på [email protected] eller via post på följande adress:
Storgatan 1,
753 31 Uppsala,
Sverige.

Vi strävar efter att svara på alla förfrågningar snabbt och på ett tillfredsställande sätt. Vår målsättning är att förse dig med så korrekt och användbar information som möjligt, men observanta att vi inte kan garantera att all information alltid är aktuell eller fullständig. Vi uppskattar feedback från våra användare och välkomnar dina synpunkter och förbättringsförslag.

Skriv en kommentar