Integritetspolicy

Introduktion

Hälsapro Medicininfo tar din integritet på allvar och vi är engagerade i att skydda dina personuppgifter. I denna integritetspolicy beskriver vi hur vi samlar in, använder och skyddar information om våra användare samt de rättigheter du har i enlighet med gällande dataskyddslagar. Vår policy är att vara transparenta och tydliga om vår behandling av personuppgifter så att du med trygghet kan använda vår webbplats.

Insamling av personuppgifter

Vi samlar in information som hjälper oss att förbättra din upplevelse på vår webbplats och för att kunna erbjuda tjänster anpassade efter dina behov. Detta inkluderar information som du frivilligt tillhandahåller när du registrerar dig, använder våra tjänster eller deltar i undersökningar, såsom ditt namn, e-postadress och eventuella hälsorelaterade data. Vi samlar även in information automatiskt genom cookies och liknande teknologier för att förstå hur du använder vår webbplats och för att förbättra dess funktionalitet.

Användning av personuppgifter

Dina personuppgifter används för att ge dig tillgång till vår webbplats och dess funktioner, att ge personlig service och support, att kommunicera relevant information och erbjudanden, samt för att förbättra våra tjänster. Vi behandlar och lagrar dina personuppgifter med största möjliga försiktighet och endast för de ändamål de har samlats in för samt för att följa gällande lagar och regleringar.

Delning av personuppgifter

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje parter utom i de fall det är nödvändigt för att utföra våra tjänster eller när det krävs enligt lag. Eventuella tredje parter som vi delar information med är skyldiga att skydda dina uppgifter och endast behandla dem i enlighet med vår instruktion och gällande dataskyddslagar.

Dina rättigheter och val

Som användare har du flera rättigheter när det gäller dina personuppgifter. Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi har om dig, begära rättelse av felaktiga uppgifter, begära att vi raderar dina uppgifter eller begränsar vår behandling av dem. Du har även rätt att invända mot behandling och att begära dataportabilitet. För att utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss på [email protected].

Kontaktinformation

För frågor om denna integritetspolicy eller om vårt behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss genom följande uppgifter:

Skriv en kommentar