GDPR och Integritetspolicy

Introduktion till GDPR och Integritetspolicy

Hälsapro Medicininfo förbinder sig till att skydda och respektera din integritet. Denna sekretesspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, förvarar, delar och skyddar din personliga information i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). När vi frågar om din personliga information, kommer vi att vara tydliga om varför vi behöver den och hur den kommer att användas. Vi strävar efter att vara transparenta om våra metoder och behandlingen av din personliga information.

Dina Rättigheter

Enligt GDPR har du flera rättigheter när det gäller dina personuppgifter. Det inkluderar rätten till tillgång, rättelse, radering, begränsning av behandling, rätten att invända och rätten till dataportabilitet. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter eller har frågor om vår användning av din personliga information, är du välkommen att kontakta oss via e-postadressen [email protected].

Insamling och Användning av Personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter som är nödvändiga för att tillgodose tjänsterna på vår webbplats, inklusive men inte begränsat till namn, kontaktinformation och hälsorelaterad information. Dessa uppgifter används endast för de ändamål de samlades in för, såsom att ge dig anpassad medicinsk information och rådgivning, förbättra våra tjänster eller för kommunikation med dig. Vi begränsar tillgången till dina personuppgifter till de medarbetare som behöver ha tillgång för att utföra sina arbetsuppgifter.

Förvaring och Säkerhet av Personuppgifter

Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig förlust och från obehörig åtkomst, användning, förändring och röjande. Dina data förvaras på säkra servrar och behandlas konfidentiellt. Åtkomst till personuppgifter är begränsad till de anställda och tredje parter som behöver känna till denna information och som har förpliktat sig att hålla informationen konfidentiell.

Ändringar i Integritetspolicyn

Vi kommer att uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan för att återspegla ändringar i lagstiftningen, i vår verksamhet eller i våra sekretesspraxis. Vi uppmuntrar dig att regelbundet granska denna sida för den senaste informationen om våra sekretessförfaranden.

Kontaktinformation

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta:

  • Namn: Vilhelm Almström
  • Postadress: Storgatan 1, 753 31 Uppsala, Sverige
  • E-post: [email protected]

Skriv en kommentar